Guds kärlek fångade mig

Och han drog sig undan från dem, ungefär ett stenkast, och föll på knä och bad: “Far! Om du vill, så ta den här bägaren ifrån mig! Men ske inte min vilja, utan din.”Då visade sig en ängel från himlen för honom och gav honom kraft. Han kom i svår ångest och bad allt ivrigare, och hans svett blev som blodsdroppar som föll ner på jorden.

Luk 22:41-44

“Jag blev fångad av Jesu stora kärlek, när jag såg hur Han led!”

Skall jag sammanfatta min väg till frälsningen, är denna kärlek den viktigaste pusselbiten.

Det var inte någon syn, men det var ändå – vid ett speciellt tillfälle, 1969 – som om jag på ett märkligt sätt “befann” mig i Örtagården, den där natten… Natten då Han såg sitt kommande lidande, med all världens skuld, lagd på sig, och trots hån Han upplevt och hån Han skulle drabbas av, drevs vidare i sitt handlande – av kärlek.

Var Han sann? Kunde någon verkligen älska så mycket?

Men “kapitulation” – några veckor senare – blev mycket enkel. Bar ett “Tack!”

Jag blev inte frälst av rädsla för en dömande Gud, jag blev frälst av värmen från en älskande Gud!