Guds Lamm

Nästa dag såg han Jesus komma, och han sade: “Se Guds Lamm som tar bort världens synd! 

Joh 1:29

Offer var i GT ett sätt för människan att försonas med Gud. Lammet var ett av de djur som brukades som offerdjur. Lammets blod, användes också som beskydd – se 2 Mos 12: 12-13. Lammet är i GT likaså en bild för den kommande Messias, Jesus.

När Johannes se Jesus, ser han Guds lamm. Det är inte ett lamm som människan offrar för att närma sig Gud. Det är Gud själv som närmar sig människan, som ett lamm, ett evigt försonande lamm.