Guds nåd – ingen rättighet

Det är Herrens nåd att det inte är ute med oss, att det inte är slutmed hans barmhärtighet.

Klag 3:22


Grunden för Kristen tro är NÅD. Vi har erbjudits och fått nåd – blivit benådade.

Att bli benådad är ett bli befriad från straff till följda av brott och skuld. Först när vi förstår vad vi blivit benådade från, får nåden sin rätta dimension. När detta blir en verklighet för oss, föds kärlek och tacksamhet till vår räddare.

Denna tacksamhet och kärlek bör rimligtvis, i sin tur föda en önskan – längtan – att söka och leva enligt Hans vilja.

Idag tycks nåd predikats dit hän, att den blivit en självklarhet. Så att det nästan syns som om Gud som skall vara tacksamma mot oss, snarare än att vi skall vara tacksamma mot Gud. Nåden framställs som en självklar mänsklig rättighet.

Hur kan vi väcka varandra inför den sanna ordningen? Hur kan vi förmås, att fatt nådens oerhörda välsignelse?