Guds rike är här

Jesus Kristus sade: “Tiden är fullbordad och Guds rike är nu här…”

Mark 1:15

När Jesus kommer in i världen sker en dramatisk förändring – med Honom kommer Guds rike. Men vad händer då när Han åter lyfts upp till Fader?

Det är då Jesus sänder oss Hjälparen – Anden. Guds rike blir personligt närvarande i var och en av oss. Även om vi lever kvar i världen, lever vi nu men med Gudsriket inom oss.

Varje människa bär på ett genetiskt arv, som binder samman vår fysiska kropp med våra föräldrar. Anden, som ju “fött oss på nytt” då vi blev frälsta – har gett oss en “Andlig” genetisk sträng som på ett liknande sätt binder oss samman med Gud.

Öppna dig och var medveten om Andens liv i dig. Han är vår Hjälpare, genom att var vår sammankoppling med Fadern.