Guds Tempel

Vet ni inte att ni är Guds tempel och att Guds Ande bor i er?

1 Kor 3:16

Guds temple byggs inte genom människor händer och läror. Det byggs inte av sten, trä eller annat materiel. Det byggs inte av liturgier, mässande, traditioner, eller religiös levnadsmönster. Gud temple byggs genom Guds närvaro. Vi kan aldrig, med tvång, placera Gud i det vi byggt.

I stället låter Gud sig själv placera i blommans färg, doft och mönster. I spädbarnets längtansfulla gråt. I den sanna kärlekens okonstlade leende. I ditt och mitt hjärta – när vi låter Honom flytta in.

När Han gör det – vilket är Hans längtan och glädje – blir våra hjärtan ett Guds Tempel. Ja, hela vår kropp, som har sitt liv i hjärtats pulsslag, blir ett Guds Tempel.

Nu måste alltså inte längre jag leva så, att jag kanske kan nå Gud. men lever… för jag är nådd av Gud.

Detta ny liva frågar var dag: “Herre hur vill du forma mig denna stund?” Det svar Han ger, är svaret som lär oss, var och en, den egna personliga helgelsens väg.