Guds tilltal i vår tid – ?

Släck inte Anden. Förakta inte profetior…

1 Tess 5:19-20

Har Guds tilltal till Sveriges folk dött och tystnat, eller har det förkvävts? Har Hans röst – till varning, tröst och uppbyggelse – upphört att ljuda?

Har vi slutat lyssna till det Han vill säga – nertystat av de senaste årens ständiga prövande, där spanare på muren om och om igen malt sönder Hans ord i jakt på fel, brister och falskhet. Ett prövande, som i.o.f. är anbefallt i Guds Ord, men inte som reklampelare för spanarens vakenhet och andlighet, utan som uppmaning att inte okritiskt tro allt.

Pröva – jo visst! Men pröva sakligt och ödmjukt. Förutsätt inte falskhet och förförelse! Dissekera inte minsta komma eller andehämtning, för att tvinga fram bevis.

Jag minns – må låta gammalt – när profetiska hälsningar tillhörde vanligheten i våra enkla kapell och enligt Pauli ord, 1 Kor kap 13–15, tillhörde de normaltillståndet under 1:a församlingens tid. Behövs de inte i vårt tid?

Jag tror att vi har stort behov av Guds tilltal idag – mer än någonsin tidigare! Jag är övertygad om, att Gud villa tala till oss på samma sätt som förr eller än “intensivare”, men varför hörs inte Hans stämma?

Vi måste våga släppa fram det profetiska tilltalet! När Gud vill bruka oss, måste vi våga brukas.

Ve över dem, som för egen upphöjelse och önskan att bli sedda, på ett osunt och oriktigt sätt analyserar sönder det Gud vill säga och drar ett förmörkande täckelse över det!

Ve över dem, som under olika titlars hattar teoretiserar och analyserar skeenden och händelser enbart med intellektets hjälp.

Broder och syster!

Om du upplever att Gud vill tala genom dig. Om du upplever att du bär på oförmedlade drömmar och syner, gör det Gud manar dig till, förmedla vad du fått att förmedla!

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *