Gudsgemenskapens innehåll

Ingen tänder ett ljus och täcker det med ett kärl eller sätter det under en bänk. Man sätter det på hållaren, så att de som kommer in får se ljuset. Det finns inget dolt som inte ska uppenbaras, och inget gömt som inte ska bli känt och komma i dagen. Var därför noga med hur ni lyssnar. Den som har ska få, men den som inte har ska bli fråntagen också det han tror sig ha.”

Luk 8:16-18

Hur fungerar vårt personliga andaktsliv?

För många av oss är det nog så att vi antingen morgon eller kväll – kanske både och – samlar våra tankar till bön. Vi har våra personliga böneämnen som vi ber Gud lyssna till och uppfylla. Bildligt talat tar vi telefonen och ringer till himlen, meddelar våra önskningar, säger ”tack” och stänger av. Är detta verkligen gemenskap?

Visst kan en gemenskap vid vissa tillfällen bli mer av monolog, än av dialog. Men gemenskapens väsen är ju att två eller fler personer delar något med varandra.

Men hur ofta låter vi Gud komma till tals i vår Gudsgemenskap?