Håll er till Gud

Men ni, mina älskade, ska bygga upp er själva på er allra heligaste tro och be i den helige Ande. Håll er kvar i Guds kärlek, medan ni väntar på att vår Herre Jesus Kristus i sin barmhärtighet ska ge er evigt liv. 

Juda 20-21

Bröder och systrar, följa gärna med vad som händer i världen. Lysssna och läs (om du orkar) till de profana konspirationsteorierna, men låt inte dessa teorier dränera dig på din kraft så att du till och med försvagas i din tro. 

I dessa dagar måste vi låta Herren förse oss med extra olja. Se till att ha olja i din lampan – Andens kraft och vakenhet. Bli allt starkare i Herren, genom att följa de råd som Judas ger oss i verserna ovan.