“Håll er vakna”

 Han kom tillbaka till lärjungarna och fann att de sov. Då sade han till Petrus: “Så ni kunde inte vaka en enda timme med mig? Vaka och be att ni inte kommer i frestelse. Anden är villig, men köttet är svagt.”

Matt 26:40-41 

_____

Det är inte någon förebråelse Jesus kommer med i Getsemane – stundtals kan vi uppleva det så, när vi läser orden. Det är Hans kärleksfulla omsorg jag fastnar för. Mitt i sin egen vånda, är det lärjungarna Han oroar sig för.

“Vaka och be att ni inte kommer i frestelse!”

Det är inte den uteblivna förbön inför sitt egna lidandet, Han sörjer. Det är lärjungarnas sömnaktighet mitt i allvaret, som oroar Honom.

Bön är närhet till Gud. En umgängesform och stund då Han kan göra oss medvetna om skeenden i omvärlden och i egna livet! En stund då Herren kan väcka oss till insikt om det vi mitt i vardagen kan bli så störda att vi inte ser.

Vi behöver bönestunden – den är Andens hjärtslag.