Håll fast din kallelse

Vad är Apollos? Vad är Paulus? Tjänare som har fört er till tro, var och en med den uppgift som Herren har gett. Jag planterade, Apollos vattnade, men Gud gav växten. Varken den som planterar eller den som vattnar betyder något, utan bara Gud som ger växten. Den som planterar och den som vattnar är ett, och var och en ska få sin lön efter sitt arbete. Vi är Guds medarbetare, och ni är Guds åker, Guds byggnad.

1 Kor 3:5–9


All har inte samma uppgift, det är något vi kan av lära av texten.

Två namn nämns Paulus och Apollos. Paulus (+ Saulus) nämns ca 190 gånger i NT – Apollos ca 10.

Pauli undervisning fyller stora delar av NT. Runt Paulus, som person och runt hans skrifter, har under århundraden skrivits hyllmeter av böcker! Runt Apollos…?

Så är det än idag. Några av Guds medarbetare står på estraderna och får föra skaror av människor till frälsningen. Andra har bokstavligen fört dem till dessa estrader, ytterligare andra har genom sitt eget livs exempel förberett dem för vägen dit.

Vem du är, vem jag är, i Guds “processande” med människor, förblir för de flesta av oss förborgat. Men låt oss aldrig ge upp vår strävan att med allt vi gör, göra det för Herren.