Håll fast vid Guds Ord

På kvällen var båten mitt ute på sjön, och Jesus var ensam kvar på land. Han såg hur lärjungarna slet med rodden, för de hade vinden emot sig. Mot slutet av natten kom han till dem, gående på sjön…

Mark 6:47-48

Som Gud barn, kommer vi allt oftare och mer intensivt bli utsatta för trons prövande. Redan nu upplever vi att vi måste göra direkta världsfrånvända ställningstaganden, ex till: Aborter, äktenskap och könsfrågor. Det framhålls medialt ett “politiskt korrekt” förhållningssätt, men vi måste förstå att vårt förhållningssätt till allt detta utgår från Guds Ord. Den politiskt sanningen och den Bibliska sanningen går allt mer olika vägar.

Det handlar i grunden inte om otydligheter i Bibelordet – som vissa vill och kommer att hävda – utan om vår strävan att vilja förstå och acceptera. Kristna ledare i framskjutna positioner kommer att försöka manipulera oss genom tolkningar av Ordet. Guds barn måste därför allt mer lära känna sin Bibel, för att kunna avslöja dessa ledare och ta ställning! Att känna Guds Ord och hålla fast vid det, innebär att vi redan nu – och än mer i framtiden – kommer att bli politiskt inkorrekta.

Men detta är bara början. För varje delseger som de politiskt korrekta vinner, kommer de kräva att allt mer avkall görs från Ordet. Målet för den bakomliggande sataniska kraften är att demontera och förneka Gud.

Låt oss med denna framtida bild fortsätta tro på väckelse! Men låt oss ha en profetisk förståelse avseende Satans avsikt och mål: Att “kast ut” Gud. Låt oss vara profetiskt medvetna om att Satan kommer vinna temporära och ganska stora segrar i sin mission, men att den slutliga segern tillhöra Gud.

Det är i dessa tider av påtryckning och tom förföljelse på olika plan, viktigt att minnas Hans omsorg om lärjungarna. Jesus Kristus kommer att komma till vår hjälp på de mest oväntade sett! 

AMEN!