Håll fast vid Jesus Kristus

Jesus sade: “Jag är uppståndelsen och livet. Den som tror på mig ska leva om han än dör, och den som lever och tror på mig ska aldrig någonsin dö. 

Joh 11:25-26

Att inte släppa förståelsen för vad vårt hopp är, är alltid lika grundläggande och viktigt. Att sätta sitt hopp till vad världen erbjuder kan var bra och förnuftigt. 

  • Idag är vårt samhälle ytterst sårbart då vi byggt det på tekniska lösningar. När tekniken fallerar, fallerar mycket.
  • Idag utgör dock tekniken också hot, i form av övervakning.
  • Idag medför resandet en möjlighet för sjukdom att snabbt bli till pandemi.
  • Idag gör vår globala handel att livsmedel produceras långt bort, medan vår lokal produktion minskats eller lagts ner.

Att därför vara en “prepper” och sätta sitt hopp till förberedelser på olika senarior är viktigt.

Det absolut viktigaste är dock att leva grundligt förankrad i gemenskap med Gud och Jesus Kristus genom den helige Ande.