Håll fast

Därför ska den som tror sig stå se till att han inte faller. Ingen annan frestelse har drabbat er än vad människor får möta. Och Gud är trofast, han ska inte tillåta att ni frestas över er förmåga. Samtidigt med frestelsen kommer han också att ge en utväg, så att ni kan härda ut.

1 Cor 10:12-13

Än en gång känner jag mig tvungen att uppmana er som läser detta: “Stå fast!”

Naturligtvis kan jag inte med bevis säga att vi lever i de sista dagarna. Men jag kan med min egen djupa övertygelse säga att jag tror att vi gör det. Vad jag däremot tydligt ser och märker är att den kristna tron är föremål för attacker och prövningar i många avseenden. Med det utsätts vi var och en för frestelsen att avvika från den och följa andra vägar.

Vi kommer att möta situationer, där det krävs att vi går nya vägar i olika tros relaterade frågor. Låt oss hålla fast vid Gud och söka hans vägledning, så vi ser hans väg när han öppnar den.