Han vill bygga!

Liv är förändring! Flöde är rörelse! Visst låter det barnsligt enkelt. Men vad blir utslaget för detta barnsligt enkla om vi sätter det som mätare på vårt kristna liv?

Då gjorde han en piska av rep och drev ut allesammans från tempelgården med både får och oxar. Han slog ut växlarnas mynt och välte deras bord, och till duvförsäljarna sade han: “Ta bort det härifrån! Gör inte min Fars hus till en marknadsplats!” … “Riv ner det här templet, så ska jag resa upp det på tre dagar.” 

Ur Joh 2: 15-19

Sker det en ständig förändring? Har vi ett ständigt flöde? Lever, flödar och förnyas våra tankar i Kristus Jesus, i efterlevnad till Kristus Jesus, i erfarenhet av Kristus Jesus?

Eller är det så att vi är nöjda med en timmes öronkli var söndag och fem minuters plikttrogen oengagerad andakt lite däremellan. Så mycket att vårt kristna liv med nöd och näppe inte börjar lukta av förruttnelse?

Det är vi själva som bestämmer! Vill vi låta Jesus rensa ut, för att kunna bygga nytt? Eller vill vi leva kvar i vår kristna traditions lättja och ordning, en ogenomtränglig fasad som inte skyddar, men påskyndar den instängda dödens verk.

Vi måste låta Honom riva vad vi byggt, för att bygga upp vad Han vill bygga.