Hans vingars skugga

Den som sitter under den Högstes beskydd och vilar under den Allsmäktiges skugga, han säger till Herren: “Min tillflykt och min borg, min Gud som jag litar på.” Han ska rädda dig från jägarens snara och den härjande pesten. Med sina fjädrar täcker han dig, under hans vingar finner du tillflykt.

Ps 91:1-4

 


Sällan har väl i vårt land och inte under min generation – jag föddes 1954 – något Bibelord varit så “aktuell” som ordet ovan är nu.

Vem eller vad är det vi skall sätta vårt tro till? Politiker, läkemedelsföretag, forskare, vår egen ekonomi? Mycket av detta kan vara till nytta, för att eventuellt ge oss mer tid att överväga vårt svar på Guds uträckta fråga och erbjudande om försoning. Men ingen, inget av dessa, “vem eller vad” kan ersätta “Hans vingars skugga”!

Vi som lever under “den Högstes beskydd” har inget att frukta. Detta betyder inte att inte vi drabbas av sorg, sjukdom, smärta, bekymmer eller något av det som drabbar alla. Men det betyder att det som drabbar inte har “sista ordet”.

För det sista och eviga ordet har och är Herrens. Och Hans löfte är att:

“Den som dricker av det vatten jag ger honom ska aldrig någonsin törsta. Det vatten jag ger blir en källa i honom med vatten som flödar fram till evigt liv.” 

Joh 4:14

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *