Har du tid för Gud

Ni kämpar och strider men har inget, därför att ni inte ber. Ni ber men får inget, därför att ni ber illa – för att slösa bort det på era njutningar. Ni otrogna, vet ni inte att vänskap med världen är fiendskap mot Gud? (Jak 4: 2-4)

Närma er Gud, så ska han närma sig er. Rena era händer, ni syndare, och rena era hjärtan, ni splittrade. (Jak 4:8)

Jag dömer inte och vill inte skapa känslomässig oro eller dålig samvete – men jag måste del vad Guds Ord säger: Bli inte bunden av världen!

När Jakob skriver sitt brev, är det inte adresserat till någon speciell. Det är ett allmänt hållet brev, men raderna ovan är extra viktiga för vår tid och generation.

Ta en stund och fundera på vad som verkligen är viktigt. Så viktigt att du inte “hinner” närma dig Gud. För det är ofta så det är: “Vi hinner inte – just nu.” 

Vi jobbar och sliter och är splittrade. Vågar vi sätta namn på detta vi jobbar på, sliter för och har vårt focus på?

Ta en stund – fundera. Kanske är det dags att omprioritera?