Hårda hjärtan

När de fick se honom gå på sjön trodde de att det var ett spöke, och de skrek, för alla såg honom och blev förskräckta. Men han talade genast med dem och sade till dem: “Var lugna. Det Är Jag. Var inte rädda.” Sedan steg han upp till dem i båten, och vinden lade sig. De var helt utom sig av häpnad, för de hade inte förstått detta med bröden. Deras hjärtan var hårda.

Mark 6:49-52

Ibland tänker jag lite övermodigt: “Hur kunde lärjungarnas vara så förhärdade?” De hade ju levt med Jesus under en tid, sett vem Han var och vad Han gjort. Å jag tänker: “Hade jag varit med, hade inte detta förvånat mig!”

Men så ser jag att det står: “…de hade inte förstått detta med bröden.” 

Detta är inte den enda gången som evangelierna berättar att lärjungarna inte förstod fullt ut vem Han var och varför Han kommit. Kanske är svaret precis så som det står, de hade hårda hjärtan. Men de var inte elaka, eller trossvaga eller annorlunda än jag. Men de “visste” och hade redan allt klart för sig, allt som gällde Messias.

Kanske, har också jag målat i Jesus i ett hörn…