Hat

Vi var ju själva en gång oförnuftiga, trotsiga och vilsna. Vi var slavar under olika begär och lustar, vi levde i ondska och avund, vi var avskyvärda och hatade varandra.

Tit 3:2

Hat är en total motsats till kärlek. Hat är en reaktion som världens barn kan uppvisa, men när vi blivit frälsta , måste denna reaktion och detta agerande upphöra.

Världen kommer att hata oss – Jesus talar om detta bland annat i Joh15:16 – 16:4 – men vi svarar inte med samma reaktion.

Vi kan vända oss bort från världens agerande, men inte hata människorna. Om männsikor vill vända sig från oss, ja även hata oss för att vi vänder oss från deras agerande, är det deras val. Vi däremot, skall inte vända oss bort och överge dem i hat.

Detta tror jag vi måste vara beredda på och förstå, i ett allt mer polaricerat samhälle.