HBTQ för frälsta – 1

Inledning

Och Gud skapade människan till sin avbild, till Guds avbild skapade han henne, till man och kvinna skapade han dem. 

1 Mos 1:27

Därför ska en man lämna sin far och sin mor och hålla sig till sin hustru, och de ska bli ett kött.

1 Mos 2:24

_____

Missuppfatta inte huvudrubriken! Detta är inget uppmuntrande till delaktighet i HBTQ – inte ens till ett accepterande. 

Nej detta är ett skärskådande av HBTQ ur ett Bibliskt perspektiv. HBTQ är inget för frälsta! Men frälsta behöver förstå HBTQ och vad Bibeln lär.

Jag vill betona att mina ord inte är riktade till världen!

Är du homosexuell och frälst, vill jag understyrka att jag inte vill skuldbelägga dig. 

Min övertygelse, är att få är otvetydigt homosexuella från födseln – därmed vänder jag mig mot att det skulle vara “normalt” att vara homosexuell. Men jag vet att skapelsen ännu är trasig och i enskilda fall är jag övertygad, om att män och kvinnor kan födas med en stark ensidig dragning åt egna könet. 

I dessa fall – enbart du själv bär på sanningen – måste jag erkänna, att jag har inget råd att ge dig. Jag är dock fullkomligt övertygad om att Gud inte kommer döma någon, oaktat hur han eller hon är född. Men jag är lika fullkomligt övertygad att frälsta inte kan leva ett tygellöst utsvävande, under sexuella lockelser!

Därför får inte sanningen förmörkas för massan, för att skydda fåtalet. HBTQ basunerar ut en lära om en “frihet”, som går emot Guds Ord. Sanningen måste Guds frälsta få höra.

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *