HBTQ för frälsta – 2

Regnbågen

Min båge sätter jag i skyn, och den ska vara tecknet på förbundet mellan mig och jorden. 

1 Mos 9:13 

_____

Varje gång jag ser regnbågen upplever jag en speciell känsla av trygghet och lugn. För medan jag ser Gud som Skaparen, i allt från blommorna till stjärnevärlden, utgör regnbågen symbolen för Gud som Den Högste. Hans löften och kärlek står över allt och alla. Gud är fullkomlig och som ett bevittnande av detta finns regnbågen, med ett specifikt antal färger.

I Guds ord, har numerärer specifika symbolvärden. 

7 står i Guds Ord bl.a. för Guds fullkomlighet – det är Guds tal. Också människan har ett talvärde – hennes talvärdet är 6. Ett steg under Guds – nästan… men inte fullt ut lika. 

6 representerar ofullkomlighet men också uppror. Upproret – personifierad i Antikrist – kommer ha den trefaldigade sexan som symbol – 666. Att trefaldigt upprepa, betyder att starkt belägga, föra till bevis, understryka.

Färgcirkeln du ser i “omslaget” för denna serie innehåller regnbågens 7 färger.

I regnbågsflaggan färgantal avslöjas hur människan, i sin ofullkomlighet, tydliggör och förstärker sitt uppror. Räknar du den regnbågens färger, består den bara av 6 olika. Därmed avslöjar, ja manifestera HBTQ-rörelsen, i sin ikon ett uttalat uppror mot Gud och Guds ordning.

Jag anser tveklöst: Detta uppror skall vi som frälsta inte ta del i!

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *