HBTQ för frälsta – 3

Q

Därför utlämnade Gud dem åt förnedrande lidelser. Deras kvinnor bytte ut det naturliga umgänget mot det som är onaturligt. På samma sätt lämnade männen det naturliga umgänget med kvinnan och upptändes av begär till varandra. Män gjorde skamliga saker med män och fick själva ta det rättvisa straffet för sin förvillelse.

Rom 1:26-27

_____

De flesta av oss vet vad HBT betyder men vad betyder Q – mer än att det är en förkortning av Queer?

Ja queer betyder inget och ändå allt. Queer är en term som innefattar allt som inte finns inom begreppen HBT. Queer inbegriper former av sexualitet som inte är ömsint och heterosexuell. 

 För all form av sexualitet så som: sadism, pedofilism, nekrofilism, tidelag, “kemsex”, perversion av alla slag… allt sådant sammanfattas i begreppet queer och allt sådant som ännu inte ens har något eget namn. Allt som tveklöst går emot Guds vilja.

När Paulus ovan talar om att överge det naturliga mellan man och kvinna – det vi idag kallar heteronormen – är motsatsen att män upptänds av begär till män och  kvinnor till kvinnor. I dag är gränserna sprängda och genom begreppet queer totalt upplösta!

Hur kan någon enda, som kristen, stötta utlevnad av denna form av sexualitet?

Syskon vi måste vakna! Ta avstånd från HBTQ och informera om HBTQ, i ljuset av Guds Ord. Vi skall inte döma världens barn nu, men hålla oss själva obesmittade.

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *