HBTQ för frälsta – 4

Störst av allt är inte eros

Så blir de nu bestående, tron, hoppet och kärleken, dessa tre; men störst bland dem är kärleken.

1 Kor 13:13 (1917 års översättning)

_____

Ett argument som HBTQ:are ofta tar i sin mun, är orden: Störst av allt är kärleken! De söker därmed rentvå sin “kärlek” med ord ur Bibeln. Men den kärlek Guds Ord talar om där är inte eros, utan agape.

Ett underbart ord, ett löfte till oss som väljer Gud som vår Herre. Även om vår tro sviktar, och med den vårt hopp, så över vinner Hans kärlek vår brist i tro och hopp. Ja, i mitt allra djupaste tvivel älskar Han mig fria från mina brister, när jag väljer Honom som Herre.

Agape – Hans kärlek som är “störst” – får inte förfulas, förringas och medvetet sammanblandas med den kärlek som betecknas som eros.

Agape är den utgivande kärleken. Jesu kärlek till dig och mig som manifesteras och omsätt i handling – till vår frälsning –  i Hans död på korset.

Att förmörka uttrycket “störst bland dem är kärleken” – som handlar om Guds kärlek, agape – och ersätta agape med eros, är grovt hånfullt. 

Syskon! Avslöja – inför varandra – vad HBTQ står för och gå inte HBTQs vägar…