Helgelse

14 november 2020

Var därför på er vakt, så att ni inte dras med i de laglösas villfarelse och förlorar ert fäste. Väx i stället i nåd och kunskap om vår Herre och Frälsare Jesus Kristus. Hans är äran, nu och till evighetens dag.

2 Pet 3:17-18


Den som vill bli bra och bättre, måste träna, för att växa mot målet. Detta gäller musiker, konstnärer, idrottare, yrkesarbetare osv.

Varje kristens mål är att bli mer lik Mästaren, Jesus Kristus, Guds Son.

Hur mycket träningstid, i from av bön, Bibelläsning och Andens inlyssnande väljer vi att ge oss själva för detta?

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *