Helgelse

Styrk därför kraftlösa händer och svaga knän.

vers 12, ur Heb 12:12-16


Helgelse är ett ord, som några vill mena står i motsats till nåd – en rest ur 70-talets liberalteologiska förkunnelse. Men helgelsen är ständigt och starkt präglande i det kristna livet.

Helgelsen är vårt svar på nåden, inte vägen till nåden. Nej, helgelsen är den nya väg som öppnas, då vi i nåd fått passera de trånga porten.

Helgelsen omfattar kropp och ande – vårt yttre och vårt inre – dess motsats är ett fortsatt liv i otukt och oandlighet.