Helgelsens effekter – 1

Om ni nu har uppstått med Kristus, sök då det som är där ovan, där Kristus sitter på Guds högra sida. Tänk på det som är där ovan, inte på det som är på jorden. Ni har ju dött, och ert liv är dolt med Kristus i Gud.

Kol 3:1–3


Om…? Två enkla bokstäver men ack så utmanande – på många sätt!

Har vi verkligen uppstått och underförstått dött från vårt eget? Dvs har vi bett Gud om förlåtelse för vår tidigare bortvändhet, tagit emot förlåtelsen och beslutat oss vilja leva som ett nyfött Guds barn?

Nej, jag försöker inte få dig att tvivla på att du är frälst – detta är något bara du svara på inför Herren – jag vill snarare att du tar fasta på vad jag förutsätter att du gjort och är: Tagit emot Guds frälsning och blivit ett Guds barn!

Där med är “Om…” – för dig och mig – inte längre en utmanade fråga, utan ett gensvar, en manifestation och en utmanade utgångspunkt:

Därför att jag…!

Vi har placerat oss i helgelsens startblock: “Klara!” – “Färdiga!” – “Sök!”

Forst. följer