Helgelsens effekter – 3

Men nu ska också ni lägga bort allt detta: vrede, ilska, ondska, förtal och fräckheter från er mun. Ljug inte för varandra, ni har ju klätt av er den gamla människan med hennes gärningar och klätt er i den nya människan, som förnyas till rätt kunskap och blir en avbild av sin Skapare. Här är ingen längre grek eller jude, omskuren eller oomskuren, barbar, skyt, slav eller fri, utan Kristus är allt och i alla.

Kol 3:8–11


I förra inlägget skrev jag om hur vi – av Anden pånyttfödda – skall arbeta på att förändra vårt förhållande till avgudar – bl.a. oss själva och vårt eget. Men Paulus går vidare med sitt tal om vad efterföljelse innebär: Vi måste också förändra vårt förhållande till våra medmänniskor!

Vi måste bearbeta vårt eget beteende. Här visar han oss i två specifika områden av, i grunden samma omvändelses effekt.

Det först gäller vårt uppträdande: Lägg bort vrede, ilska ondska, osv. Oavsett “när, var, hur”, skall vi arbeta bort den gamla människans sätt att reagera.

Det andra gäller vårt bedömande: Vi har alla samma gemensamma människovärde i Herren! Det handlar inte om vi och dom, utan om oss, sprungna ur Guds hand och älskade av Honom.

Forts.följer

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *