Helgelsens effekter – 4

Klä er därför som Guds utvalda, heliga och älskade, i innerlig barmhärtighet, godhet, ödmjukhet, mildhet och tålamod.

Kol 3:12


Så har vi då “lagt bort” vår gamla människas agerande inför Gud och medmänniskan – nu kommer nästa steg.

Medan det först handlat om att upphöra med något som står i motsats till Guds vilja och natur, uppmanar oss Paulus nu att agera nytt, att ikläda oss just det som är Guds vilja: Innerlig barmhärtighet, godhet, ödmjukhet, mildhet och tålamod…

“Ha fördrag med varandra, förlåt varandra… Undervis varandra… förmana varandra.”

Det är inte bara vårt gamla kötts negativa sidor vi skall göra upp med, vi födds på nytt, blir barn till Gud, med ett nytt medvetet sätt handla!

Vi blir inte färglösa och uddlösa, som Guds barn. Guds kärlek skall genom oss bli tydligt exemplifierad.

Godhet, mildhet, tålamod, förmanade… detta är inte passivitet, det är ett medvetet, strategiskt agerande – med Jesus Kristus som förebild.

Forts. följer

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *