Helgelsens effekter – 5

Mina barn, detta skriver jag till er för att ni inte ska synda. Men om någon syndar, har vi en som för vår talan inför Fadern: Jesus Kristus, den rättfärdige.

1 Joh 2:1


Så tänker jag då avsluta inläggen om helgelsen. Leder den till vår frälsning?

Nej!

Tror vi, att vi kan börja vårt kristna liv, vår Gudsgemenskap – “bli frälsta” eller vad vi kallar det – med att vi helgar oss för att berättiga oss att få kallas Guds barn, lurar vi oss själva! Vårt avstånd till Gud och vår orenhet inför Gud är alltför stort och genomsyrande, för att vi med egna gärningar, skall förtjäna Hans kärlek och nåd.

Själva tanken: “Jag kan förstå och förmå Gud!” är syndens innersta kärna. Gud är så mycket högra än oss! Tanken att vi skall kunna betvinga Gud, är syndens hjärtnerv. Detta är religionernas aldrig sinande essens: Sökandet efter egna vägar att beveka Gud.

Vad är då helgelsen? Den är effekten av att vi fötts på nytt! Vi är nya skapelser – om än med samma köttsliga kropp.

Vårt behov av nåd upphör aldrig och förnekas oss inte. Men vår längtan efter helgelse får aldrig dö i världens försåtliga lockelser, eller dess politiskt korrekta normerande.

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *