Herren ropar:

Gå in under blodet med allt!


Jag har en hälsning. Jag skriver den rakt av som den formades för mig.

Ni skall söka Herren medan han låter sig finnas! Det kommer mycket snart en svår tid över jorden. En tid då det blir svårt att vara Guds barn, men ännu mycket svårare att bli ett Guds barn.

Därför måste:

  • Blodets kraft predikas.
  • Blodet är det enda som håller.
  • Blodet får aldrig förnekas, förringas eller av oss själva betraktas eller framhållas som ett alternativ.

–Ve dem, säger Herren, som inte förkunnar blodet som enda vägen i denna tid!

–Mina barn, säger Herren, klä er i blodet, klä hela ert liv i blodet. Sök inte gömman något utanför min Sons blod, då öppnar ni upp för Satan att krossa era hjärtan. Allt måste in under blodet! Kan det inte komma in där måste ni lämna det omedelbart! Tiden är kort, och det finns inte rum mer för era privata nischer, där jag inte får tillträde. Allt måste in under blodet – eller rensas bort!