Herren ropar:

Gå in under blodet med allt!


Jag har en hälsning. Jag skriver den rakt av som den formades för mig.

Ni skall söka Herren medan han låter sig finnas! Det kommer mycket snart en svår tid över jorden. En tid då det blir svårt att vara Guds barn, men ännu mycket svårare att bli ett Guds barn.

Därför måste:

 • Blodets kraft predikas.
 • Blodet är det enda som håller.
 • Blodet får aldrig förnekas, förringas eller av oss själva betraktas eller framhållas som ett alternativ.

–Ve dem, säger Herren, som inte förkunnar blodet som enda vägen i denna tid!

–Mina barn, säger Herren, klä er i blodet, klä hela ert liv i blodet. Sök inte gömman något utanför min Sons blod, då öppnar ni upp för Satan att krossa era hjärtan. Allt måste in under blodet! Kan det inte komma in där måste ni lämna det omedelbart! Tiden är kort, och det finns inte rum mer för era privata nischer, där jag inte får tillträde. Allt måste in under blodet – eller rensas bort!

1 kommentar

 1. När man får ngt att förmedla vill man – vart falla inte jag – i samma stycke ge sina personliga kommentarer och utläggningar till det skrivna. Här följer därför – som kommentar – ett personligt förtydligande.

  “Blodet” är i både GT (Gamla Testamentet) och NT (Nya Testamentet) ett uttryck för ånger och bön om förlåtelse för begången syn. “Blodet” är också offret, betalningen – det som krävs som ersättning för synd.

  I GT utgjordes detta offer av djuroffer. Det var ett “engångs offer” och varje ny synd skulle renas genom blod. Det offret, var alltså inte ett för evig gällande offer, ständigt levde människan i behov av nya offers blod. I NT inträffar något nytt. Gud själv, genom sin Son – Jesus Kristus – offra sig en gång för alla.

  Att bli frälst, är att säga ja till Jesus Kristi fullkomliga och evigt gällande offer. Man beskriver det som att ikläda sig Jesus blod, dvs acceptera, ta emot och tack för det offer Gud, genom sin Son, räck oss som gåva. Detta iklädande innebär som “motprestation”, att vi avklär oss själva och vår egen förmåga att någonsin kunna “bota” vad vi åsamkat.

  Här ligger en fantastiks befrielse. Andligt blir vi “födda på nytt”. Vi blir bokstavligt – i Andes värld – barn på nytt. Själsligt får vi rätt att lämna det som varit bakom oss. Genom Gud nåd, frälsningen, “genom blodet”, får vi, kan vi och skall vi! lämna vår tyngande ryggsäck bakom oss.

  Blodet, dvs Jesus Kristi offer, Guds Sons offer, är enda vägen till gemenskap med Gud!

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *