Herrens kraft

Till Herren tar jag min tillflykt. Hur kan ni då säga till mig:

“Fly som en fågel till bergen! Se, de gudlösa spänner bågen, de lägger sin pil på strängen för att skjuta i mörkret mot dem som har ärliga hjärtan. När grundvalarna raseras, vad kan då den rättfärdige göra?”

Herren är i sitt heliga tempel, Herrens tron är i himlen. Hans ögon ser, Hans blickar prövar människors barn. 

Herren prövar den rättfärdige, men Hans själ hatar den gudlöse och den som älskar våld. Han ska låta glödande kol och svavel regna över de gudlösa, en glödhet vind är bägaren de får dricka, för Herren är rättfärdig, Han älskar rättfärdighet. 

De ärliga ska se Hans ansikte.

Ps 11:1-7


Vart tar du din tillflykt?

Vem är Han som sitter över allt och alla – och ser och prövar?

Vilka är de som drabbas, vilka de som får nåden att se Hans ansikte?

Vart tar DU din tillfylkt?


…de som hoppas på Herren får ny kraft, de lyfter med vingar som örnar.

Jes 40:31

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *