Himmelriket är nära

Texten ovan är en rad ur en psalm från 1935 av prästen Anders Frostensson (1906-2006). Den kan naturligtvis tolkas på två sätt – minst: Att himmelriket är oss nära i Andlig mening, men också att himmelriket är nära i rent fysisk mening – dvs att Jesu återkomst är nära.

Hur som, har psalmens texten kommit för mig flera gånger de sista dagarna, även två gånger nattetid, och jag har känt mig uppmanad att dela dess sanningar och här är den nu. Jag upplever att Gud har ett särskilt budskap med denna text till någon eller flera. Läs den lugnt och stilla.

***

Jesus från Nasaret går här fram än som i gången tid,
löser ur vanmakt , ur synd och skam, ger oss sin
kraft och frid: himmelriket är nära.


Fattiga ger han sin rikedom, läker de slagnas sår.
Den som var bunden och trött och tom
frihet och glädje får: himmelriket är nära.


Öppna ditt hjärta i bön och bot, upplåt vart hemligt rum.
Red dig att taga Guds Son emot,
tro evangelium : himmelriket är nära.