Hjälparen i oss

“Den dagen ska ni förstå att jag är i min Far, och att ni är i mig och jag i er.”

Joh 14:20

Anden är vår Hjälpare, ett av Guds tre sätt att uppenbara sig på. Anden – som är Gud – är vår samarbetspartner. Du och jag får vara ett med Gud, redan här och nu.

Välkomna Anden och låt dig ledas av Honom. Vi är i Andens gemenskap ett med både Fadern och Jesus.Fadern.