Höra, men inte förstå

Läs gärna:
Matt 13:10–17

…Därför att det har blivit givet åt er att få veta himmelrikets hemligheter, men åt dem är det inte givet.…


Matt 13:11


Grunden att förstå Guds Ord är att vi vill förstå och låtit Anden föda oss på nytt. När Anden gör det, blir vi delaktiga i himmelriket. Då öppnar Anden en ny möjlighet att förstå vad Jesus berättar.

Det är inte ett “straff” att inte förstå, utan resultatet av ovilja att låta frälsningens verk ske med oss – låta himmelriket blir en verklighet i oss.

När detta får ske, förstår vi ändå inte genast allt. Gud avslöjar för oss vad vi är mogna och i behov av att förstå – denna mognadsprocess kallas helgelse.