Hur betraktar DU Bibeln?

Ja, bland er själva ska män träda fram som förvränger sanningen för att dra över lärjungarna på sin sida. 

Apg 20:30


Ta inte till dig nedanstående inlägg som ett inlägg i tids-tecken-debatten – även om det med rätta kan betraktas så – utan ta till dig frågan personligen. Bestäm dig för hur du vill betrakta Guds Ord.


Frågan kan synas konstig, för kallar vi oss kristna läser vi väl Bibeln och betraktar den som grunden för vår tro. Jo, så långt hänger säkert alla med, så betrakta vi Bibeln: Som grunden för vår kristna tro!

Men låt mig då spetsa till frågan: Vad menar DU med betraktar?

Vi kan betrakta Bibeln som en fast grund, men också som en grundidé. Dessa betraktanden skapar två helt olika ingångar till hur vi tar till oss vad Guds Ord säger.

Betraktar vi Ordet som en fast och orubblig grund, leder det fram till en form av handlande som följer Ordets anda, inte tidens och världens. Men väljer vi att betrakta Bibeln som en samling grundidéer, blir vår efterlevnad något helt annat. Då säger vi ja till Guds Ord som en idémässigt utgångspunkt, som vI skall värdera och applicera i våra liv, med tidens och världens anda som slutlig tolkare. Vi tar oss rätten, ja anser oss skyldiga, att värdera och tolka vad Guds Ord säger till oss ur tidsandans perspektiv…

När detta sker, att tidsandan får tolkningsföreträde… har Satan vunnit över Gud Ord. När kristenheten, börjar diskutera Bibeln som en samling religiösa idéer, har Satan lyckats med den förvirring och förförelse som är skrivet att den skall höra ändens tid till.

Därför utmanar jag dig, min troende bror och syster, med frågan: 

Hur betraktar DU Guds ord? Ser du Bibeln som Guds Ord eller som en kristen-religiös idésamling?