Hur långt har du kommit?

Är du färdig eller bara halvfärdig? På en skall från 1-10 – avseende rättfärdighet och helgelsen – var är är du?

Nej du skall inte svara! Du skall inte jämföra dig med andra och bedöma dig själv enligt var de är, hur de gör. Det du skall göra är att söka vara i Guds närhet. Det är man inte genom att härma andra, lagiskt följa hur andra ber, fastar, offrar, läser Bibeln – och hur ofta och länge de gör det. De har förhoppningsvis nått dit Gud kallat dem, men har Gud kallat dig dit?

Jag menar inte att vi kan leva hur vill – Guds ord är vårt klara rättesnöre i livet – amen! Men jag menar att vi kommit olika långt på den smala vägen.

Försök inte efterapa hur andra vandrar den. Vandra så som Gud lär dig och leder dig. Lev i din nutid, i fas med Guds vilja för ditt liv.

Så länge du vandrar med Gud vid din sida, har du alltid kommit tillräckligt lång – just nu!

Hur långt har du kommit?

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Rulla till toppen