I elfte timmen

Även vid elfte timmen gick han ut och fann några andra som stod där, och han sade till dem: Varför står ni här sysslolösa hela dagen? De svarade honom: Därför att ingen har lejt oss. Han sade då till dem: Gå till vingården, ni också!

Mat 20:6–7


– Kan det bli försent att ta Guds kallelse på allvar?

Ja, den gång vårt liv på jorden upphör är det för sent! Men om Du läser detta, är det inte för sent…

– Men kan man verkligen komma i “elfte timmen”?

När Gud kallar dig, om rätt så i “elfte timmen”, är det aldrig försent. Det är alltså inte försent pga av ålder eller sjukdom. Inget kan hindra dig att uträtta vad Gud kallare dig till. Gud är den som förser sina tjänare med kraft att verka Hans vilja.

Låt inte satan lura dig med funderingar och rädsla runt alla din brister. Sucka inte över vad du borde gjort långt tidigare och slå dig inte till ro vid tanken att du har “all tid i världen”…

Så länga du kan gå gör det – även om tjänstgöringstiden, mänskligt sett, kan synas bli kort!