I fas med Uppenbarelseboken?

I tidningen Nya Dagbladet – en profan tidning – grunnar Sofie Persson idag över vår tid och Uppenbarelseboken. Under avdelning kultur reflekterar hon över en 37 år gammal video med rubriken “Cathy don’t go to the supermarket”.

Videon skall vara gjor av en grupp inom sekten Guds Barn. Men frånsett de negativa vibbarna detta ger, stämmer den ändå till eftertanke.

I profan media reagerar man på en gammal kristen varning vs vår tids händelser. Hur reagerar den kristna världen?