I Guds ögon

Gud bevisar sin kärlek till oss genom att Kristus dog för oss medan vi ännu var syndare.

Rom 5:8

Han bar våra synder i sin kropp upp på korsets trä, för att vi skulle dö bort från synderna och leva för rättfärdigheten. Genom hans sår är ni helade. Ni var som vilsna får, men nu har ni vänt om till era själars herde och vårdare.

1 Pet 2: 24-25

När Gud ser på en troende, ser Han på denne genom Jesus Kristus! Vad världen ser, är kanske en människa märkt av upprorets och syndens effekter. Vad Gud ser är ett barn, sitt eget barn.

Genom världens begränsade synfält, blir den bild som världen ser bristfällig och ofullkomlig. Människan blir en ofullgången spillra, lång bort från den hon en gång skapades att vara. 

Det värde som världen tillmäter människan, den dom som världen dömer henne med, blir därmed färgad av syndens brister och orätter. 

Gud ser på oss genom Jesu Kristi försonande offer på korset.

Gud ser oss med ögon som ser vilka vi verkligen är, då vi nu tagit emot Hans Sons erbjudande om att bli födda på nytt. Helade – återfödda genom Den Helige Andens verk i oss.

Känner du dig dömd av världen, utanför, otillräcklig…? Kanske känner du till och med självförakt och självfördömelse.

Kom ihåg att Gud – den Högste – ser inte på dig med världens ögon, utan med sina ögon, så som du är skapad att vara. Älskad, vacker och värdefull – Amen!