I väntan – 1

I grunde ingen förändring

Men ni, mina älskade, ska komma ihåg vad som är förutsagt av vår Herre Jesu Kristi apostlar. De sade till er: “I den sista tiden kommer hånfulla människor som drivs av sina gudlösa begär.” Det är sådana som skapar splittring, oandliga människor som inte har Anden.
Men ni, mina älskade, ska bygga upp er själva på er allra heligaste tro och be i den helige Ande. Håll er kvar i Guds kärlek, medan ni väntar på att vår Herre Jesus Kristus i sin barmhärtighet ska ge er evigt liv. Mot dem som tvivlar ska ni vara barmhärtiga, andra ska ni rädda genom att rycka dem ur elden. Och andra ska ni vara barmhärtiga mot, fast med fruktan så att ni avskyr till och med deras kläder som är nersmutsade av köttet.

Jud 1:17–23


Vad är viktigast att göra i väntan på Herren?

1) Bygga upp oss själva på vår tro
2) Be i Anden
3) Hålla oss kvar i Guds kärlek
4) Var barmärtiga mot dem som tvivlar
5) Varna de som går vilse
6) Visa barmärtiga men inte influeras av de som inte tror

Det går att sammanfatta dessa punkter i två grupper.

1–3) Mitt förhållande till Herren – “Älska Gud av hela ditt hjärta….”
4–5) Mitt förhållande till andra – “…och din nästa som dig själv”.

Forts följer!

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *