I väntan – 2

I grunde ingen förändring – 2

Vi riktar inte blicken mot det synliga, utan mot det osynliga. Det synliga är förgängligt, men det osynliga är evigt.

2 Kor 4:18


Om du tror att du måste börja leva på ett särskilt sätt, för att Jesus snart kommer tillbaka, är du på fel väg – detta är en tröst och en varning!

Den som lever i nya förbundet behöver ingen djupare omvändelse, eller ny livsväg inför ändens tid. Oavsett vid vilken tidpunkt vi menar att olika skeden i ändens tid infaller, sker de när de sker! Vi måste alltid leva försonade med Gud, vare sig vi somnar in naturligt eller når fram till tiden för uppryckandet.

Det finns ingen särskild kunskap, eller särskild smörjelse, för att leva frälst i ändens tid. Men vi måste ha ett omvänt och lyssnade hjärt mot Gud – genom Jesu Kristi nåd.

Det viktigaste är att ha blicken fästa på Jesus! Vi får inte låta fokus fastna vid skrämmande skeenden – detta kan ta kraften ur oss eller t.o.m. ge oss en falsk bild av trygghet, baserad på att vi är medvetenhet och förstår tidens skeende. Det finns många som kallar sig preppers, men att vara det, är inte att vara redo för uppryckandet.

Forts. följer!