I väntan – 3

I grunde ingen förändring – 3

Genom tron lämnade han Egypten utan att frukta kungens vrede. Han höll ut därför att han liksom såg den Osynlige.


Heb 11:27


Gudsfruktan leder till befrielse och trygghet. Fruktan för Satan leder till fångenskap och förlamning. Det är med denna tanke jag skriver: “I väntan”.

Att tala om änden är inte fel, vi får inte sluta med detta. Den undervisningen har från många håll förtigits, vilket lett till omedvetenhet. Omedvetenheten har gjort att många idag satsar sina liv på att nuet kommer att bestå tills de dör av ålder. Man har låst in sig i denna världens system och missat förståelsen av att den inte är evig och inte ens säkert når morgondagen.

Det nyvaknade intresset för ändens tid har därmed lett till fruktan, förtvivlan och fångenskap i grubblerier. Den tidigare fullkomliga omedvetenheten har bytts till paralyserande medvetenhet. Här behövs befrielse, förståelse och trygghet inför begreppet frukta.

Gudsfruktan leder till befrielse från fruktan för Satan. Gudsfruktan är den fruktan som bär frukt för evigheten. Lever du i ständig rädsla för Satan – för framtiden – behöver du lära dig frukta Gud, genom Jesus försoning, och låte den bli din försoning.

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *