I väntan – 4

Tid för självprövning

Guds nåd har uppenbarats till frälsning för alla människor. Den fostrar oss att säga nej till ogudaktighet och världsliga begär och i stället leva anständigt, rättfärdigt och gudfruktigt i den tid som nu är, medan vi väntar på det saliga hoppet: att vår store Gud och Frälsare Jesus Kristus ska träda fram i härlighet.

Titus 2:11–13


Anständigt, rättfärdigt och Gudfruktigt – det är så vi kallas att leva, i väntan på Jesus återkomst.

Av dessa tre är Gudsfruktan det absolut grundläggande. Lever vi Gudfruktigt finns inte utrymme för oanständigt, orättfärdigt och världsligt leverne. Gudsfruktan kan inte samsas med Gudsförakt. Ett oanständigt, orättfärdigt och världsligt leverne är ett Gudföraktigt leverne.

Är vi frälsta, arbetar vi ständigt, med oss själva, på vår frälsningsgrund, fram till den dag då Herren hämta hem oss. Betyder det att vi är perfekta eller måste bli det? Nej! Men det betyder att vi strävar efter att bli så lika Jesus som möjligt i vårt handlande, samtidigt som vi håller fast vid att det är Hans nåd – inte vår förtjänst – att vi får kalla os Guds barn.

Omvändelsen till frälsning och dess efterföljelse, en livslång process, i vänta på att Jesu Kristi “Kom hem!” ljuder.

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *