I väntan – 5

“katastrofscenarier”

Ni kommer att höra stridslarm och rykten om krig… detta är bara början på födslovåndorna.

Ur Matt 24: 6–8


Skall vi bli preppers? Dvs personer som seriöst förbereder sig för en kommande katastrof. Om att vara preppers handlar ex. https://www.swedishprepper.com, en informativ sida och https://generalprepper.se, en affärsidkande sida.

Vi måste förstå att det finns två typer av framtida scenario, som vi troende måste känna till.

Det ena scenariot – ett fiktivt – gäller en nationell eller regional olycka, katastrof, krig epidemi osv. Det kan drabbar alla inom ett större eller mindre område.

Det andra scenariot – en sanning som är förutbestämd och inte fiktiv – utgörs av Satan. Han kommer med målet att förbjuda och utrota all tro som inte hyllar honom som gud. Denna utrotning tar tid! Och inför detta är det bara vår Gud som kan beskydda oss.

Dessa scenarior kan troligen komma hand i hand.

Men medan man kan förbereda sig som prepper – vilket inte är fel – kan inget prepper förråd skydda mot Satan. Att vara prepper är att klara sig några dagar, under en tillfälligt kris. Att var kristen under Antikrist, är något helt annat!

Låt oss inte förväxla prepper iden, med förståelsen av vad det vill säga att leva som kristen i ändens tid. Jungfrurna tycktes ha allt, men saknade olja.