I väntan – intro

Han ska träda fram en andra gång, inte för att bära synd utan för att frälsa dem som väntar på honom.

Heb 9:28


Under rubriken “I väntan”, kommer jag att dela några texter ur Guds Ord som specifikt talar om tiden och vårt handlande i väntan på Jesus Kristus

Många funderingar idag gäller framtiden?

  • “Är detta vedermödan – eller början på?”
  • “Blir allt nu bara värre och värre?”
  • “Hur skall jag förbereda mig?”
  • “Jag tappar så ofta hopp i dessa tider?”

Vi vill ha en exakt tidsplan och söker i Ordet för att specificera var vi är i tidsskedet och vad som skall hända i morgon. “Måste jag blir en ‘prepper’ nu – en som köper på mig mängder med förnödenheter?”

Jag tänker se på ändetidens frågor ur en lite otraditionell synvinkel, inte leta efter “tecken”, utan efter Guds Ord uppmaningar hur vi praktiskt lever medan vi – med full insikt – väntar på Jesus snara återkomst.

“Hur lever jag, enligt Guds vilja, i en tid av vänta utan att drabbas av felaktig fokusering och/eller förlamning?”

Låt oss inte bete oss som världens människor, som söker skydd i grottor eller bunkers – utan hopp. Låt oss bli redskap nu, på ett sätt som aldrig tidigare – Amen!

Forts följer!

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *