I vår svaghet frigörs Guds kraft

David svarade filistén (Goliat): ”Du kommer mot mig med svärd och spjut och kastspjut, men jag kommer mot dig i Herren Sebaots namn. Han är Gud för Israels här som du har hånat. Herren ska i dag utlämna dig i min hand…

1 Sam  17: 45-46

När David mötte Goliat, var han inte Israels armes störste krigare, tvärt om. Han var ung och så liten att arméns kläder var förstora för honom. Inte heller orkade han bära några tyngre vapen. Goliat däremot var en jätte!

Vad var då Davids kraft?

Det var hans medvetenhet om sin egen fysiska litenhet – särskilt i kontrast till Goliats väldighet. Men denna medvetenhet gav honom den största kunskapen och tillförsikten.

Ju mindre vi är i oss själva, desto större utrymme ges Gud.