I världen, med Gud

 Gud sade: ”Låt oss göra människor till vår avbild, lika oss. De ska råda över havets fiskar och himlens fåglar, över boskapsdjuren och hela jorden och alla kräldjur som rör sig på jorden.” Och Gud skapade människan till sin avbild, till Guds avbild skapade han henne, till man och kvinna skapade han dem. Och Gud välsignade dem och sade till dem: ”Var fruktsamma och föröka er, uppfyll jorden och lägg den under er. Råd över havets fiskar, himlens fåglar och alla djur som rör sig på jorden.”

1 Mos 1: 26-28

Det var så Gud skapade människan. Inte i världen, för världen – men i världen, tillsamman med Gud.

När vi tar emot Guds frälsning, förflyttas vårt fokus från att leva för världen, till att leva i gemenskap med Gud och i samklang med Hans vilja och avsikt.

Först då, kommer vi in vårt rätta sammanhang. Så nära den ursprungliga skapelsen vi kan komma i denna världen.