Inre rösten

Den som är svag i tron ska ni ta emot utan att döma över hans betänkligheter. Den ene har tro till att äta allt, den andre är svag och äter bara grönsaker.

Rom 14:1–2


“…svag i tron…”, ett uttryck vi lätt uppfattar som negativ. Men att vara svag i tron ovan, är att ha betänkligheter. Det handlar inte om tro som förflyttar berg, utan tro som misstänker något som synd, fel eller farligt.

En inre röst säger: “Så skulle nog inte Jesus gjort, så vill Han inte att jag skall göra!”

Eller kanske den säger: “Om jag gör så, berör jag nog något (genom handling eller tanke) som är andligt orent.”

Detta behöver inte betyda att det är så, men jag misstänker det.

Har man denna tanke, bör man avstå att gör det man tvekar inför- man misstänker ju att Jesus inte vill. Och om man gör det, går man med medvetenhet mot vad som kan var Hans vilja. När vi låter detta ske, avtrubbar vi oss själva. När vi “gått emot” i det första, försvagas barriären – vi går lätt emot också det andra och tredje – det som vi kanske faktiskt vet är direkt emot Hans vilja.