Inte världslig framgång

Han tröstar oss i all vår nöd så att vi kan trösta dem som är i nöd med den tröst vi själva får av Gud. Liksom Kristi lidanden flödar över oss, så överflödar också genom Kristus den tröst vi får.

2 Kor 1:4-5

Är ”villa, Volvo och vovve” normaltillståndet för en kristen? Gud Ord ger oss inte alls den bilden. Det är inte synd att ha detta, med det är ingen belöning!

Det är flera år sedan framgångsteologi predikades. Du minns kanske hur man predikade världslig framgång som Guds bekräftelse på Hans gillande. Omvänt blev då fattigdom och lidande ett tecken på …

Varför ”dra upp” detta nu? Jag vet inte, men jag upplever att Gud vill fästa våra ögon på dess motsats, på lidande, fattigdom och prövning.

Vi skall inte slås ned! Inte se det som straff eller ogillande. Men vara införstådda med att:

  • Lidandet egentligen är något naturligt för den som vill följa Gud!
  • Lidandet gör oss beroende av Herren!
  • Lidandet är en träningsbana för oss, när vi vill bli Hans redskap!

Jag vågar inte kalla detta för en profetisk hälsning. Detta är en sanning som egentligen gällt i alla tider. Men jag upplever ändå att jag skall lyfta denna Bibliska sanning i vår tid – Amen.