Jag stöttar det Ukrainska folket!

Vladimir Putin har beordrat Ryska armen att anfalla Ukraina. Ryssland har därmed förorsakat och förorsakar Ukraina och Ukrainas folk, stort lidande.

Alla kommentarer som skrivits och kommer att skriva – som försvarar Rysslands agerande – kommer att raderas. Min sida är inte till för detta!