Jesu Kristi frid

 Frid lämnar jag åt er. Min frid ger jag er. Jag ger er inte det som världen ger. Låt inte era hjärtan oroas och tappa inte modet.

Joh 14:27

Att bygga upp en frid, grundat på trygghet som varar, är nog alla människors dröm. Att veta att man har kontrollen och att inget kan förändra detta, är “livets mål” för många. Men detta mål går aldrig att uppnå till 100%.

Den frid vi själva bygger, bygger på “denna världens” villkor.

Men det finns en frid vi inte själva kan bygga, men är löfte att vila i. Den sträcker sig bortom vad världen kan erbjuda. Den friden heter “Jesu Kristi frid”.

Hur än världen stormar, hotar och rasar, består den friden. För den bygger inte på vad som kan förändras!